Z deli je investitor pričel proti koncu meseca februarja. V začetku marca je bila zabetonirana temeljna plošča, izolirana s 16 cm debelo toplotnoizolacijsko kadjo JUBHome BASE tlačne trdnosti 400 kPa (U=0,206 W/m2K). Gradnja kletne etaže, pritličja in nadstropja se je nadaljevala s toplotnoizolativnimi elementi JUBHome WALL 465 (U=0,099 W/m2K). Skupaj s toplotno izolacijo strehe z elementi JUBHome ROOF (U=0,093 W/m2K) bo znašala letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe po metodologiji PHPP 9 kWh/m2a.

20170405_140829 20170405_135141 20170405_134722

Gradnja poteka v lastni režiji (samograditelj) s pomočjo enega zidarja. Etaža je pozidana in zabetonirana v 3 dneh. Hitrost in enostavnost gradnje, brezhibna izvedba ter odlična tehnična podpora so v tem času že prepričale nove potencialne investitorje, kakor tudi izvajalce.