Na lokaciji s pogledom na Mali grad v Kamniku se gradi stanovanjski objekt.
Objekt bo grajen na izolaciji temeljne plošče JUBHome BASE v skupni debelini 24 cm.