V Škofji Vasi smo izdelali izolacijo temeljne plošče JUBHome BASE za večji objekt.