Pri Vrtojbi je zrasel nov objekt s pomočjo JUBHome WALL in ravno streho iz ROOF elementov.