V Dornberku so se začela gradbena dela, temeljenje na JUBHome BASE zanimive oblike.