Novice

Na Češkem v bližini Prage nastaja stanovanjski objekt – uporabljena sta sistema JUBHome BASE in WALL. Za stanovanjski del je uporabljen JUBHome WALL 390, za pripojeni garažni del pa JUBHome WALL 300.  

Na lokaciji s pogledom na Mali grad v Kamniku se gradi stanovanjski objekt. Objekt bo grajen na izolaciji temeljne plošče JUBHome BASE v skupni debelini 24 cm.

V Dornberku so se začela gradbena dela, temeljenje na JUBHome BASE zanimive oblike.

V Škofji Vasi smo izdelali izolacijo temeljne plošče JUBHome BASE za večji objekt.

Dela na objektu nadaljujemo z montažo ostrešja.

Hiša na Velikih Blokah z dodanimi trikotnimi zidovi dobiva svojo obliko.

Na Velikih Blokah gradimo nosilne zidove vrhnje etaže.

Za vse naše sisteme, ki sestavljajo ovoj stavbe, JUBHome BASE, WALL in ROOF smo pridobili certifikat Passivhaus inštituta.  

Na Igu smo postavili izolacijo temeljne plošče za leseno montažno hišo.

Na Velikih Blokah nadaljujemo z gradnjo sten pritličja.

Naslednja stran »