BIM

BIM - Building Information Modeling

BIMBuilding Information Modeling

BIM (informacijsko modeliranje gradenj) je proces upravljanja informacij o stavbi skozi njen življenjski cikel: od projektiranja do odstranitve. Osnova BIM-a je 3D model stavbe, v katerem so zajete vse potrebne informacije o stavbi in njenih gradnikih.

BIM in JUBHome

V podjetju JUBHome uporabljamo BIM tehnologijo pri projektiranju in izdelavi sestavnih načrtov (konfigurator). BIM nam omogoča hkratno delo na centralnem informacijskem modelu stavbe, zato so različni načrti posamezne stavbe vedno medsebojno usklajeni. Rezultat je 3D BIM model, ki nam omogoča avtomatsko izdelavo popisov, energetskih analiz, svetlobne analize, izdelavo natančnih terminskih planov, nadgradnjo v model za upravljanje (Facility Management) …

Prednosti za investitorja:

  • 3D model objekta, vizualizacije, sprehodi.

Vsi BIM programi delujejo v 3D okolju. To pomeni, da je za izdelavo vizualizacij (prikazov prostorov, zunanjosti, sprehodov …) potrebno manj truda kot sicer. Iz lastnih izkušenj vemo, da si večina ljudi svoj bodoči dom veliko lažje predstavlja preko vizualizacij, kot  samih načrtov (tlorisov, prerezov).

Tloris
Načrt – tloris objekta

Notranjost
Prikaz interierja v BIM programu

  • Ogled objekta in ostale dokumentacije na spletu. S pomočjo spletne aplikacije strankam omogočamo ogled BIM modela na spletu.

A360

  • Analize naravne in umetne osvetlitve. Analize osvetlitve nam pomagajo pri optimalni postavitvi prozornih gradbenih elementov, senčil, nadstreškov, vpliv okolice na osenčenje, preverjanju zadostne osvetljenosti prostorov …

  • Usklajenost med načrti posameznih strok. Vsi projektanti (arhitekt, gradbeni, strojni, elektro inženir …), delajo na enem modelu stavbe, zato je bistveno manjša verjetnost za napake, ki so posledica neusklajenih verzij projekta in slabe izmenjave  informacij …

3D BIM

  • Natančni popisi. Vsi BIM programi avtomatsko vodijo evidenco vseh materialov in elementov v modelu. Prav tako se vse spremembe v modelu takoj odražajo v popisih.

Prednosti BIM projektiranja je več. Že v osnovi je stavba zmodelirana v 3D okolju, kar nam omogoča boljši pregled in predstavo o stavbi in njenih prostorih. S tem se investitor v stavbo vživi že v fazi projektiranja, kjer so spremembe veliko lažje in cenejše, kot v fazi izvedbe. Programi za BIM modeliranje nam prav tako omogočajo umestitev stavbe na konkretno lokacijo ter v realne klimatske pogoje. To se odraža v energetskih, veternih in svetlobnih analizah stavbe. Zaradi dejstva, da na enem modelu dela več projektantov različnih strok hkrati, so takoj vidna in odpravljena vsa neskladja med posameznimi načrti / strokami. Program na osnovi 3D modela avtomatsko prikaže vse prereze in poglede, zato tudi ni neskladij znotraj posameznega načrta, kot je bilo možno s klasičnim risanjem načrtov v dveh dimenzijah.