Nakup pasivne hiše

Pasivna hiša v zadnjih letih predstavlja standard kakovosti gradnje, ki zagotavlja visoko raven udobja in vrhunsko kvaliteto bivanja v nepremičnini. Poleg tega je s pasivno hišo zagotovljena tudi energijska učinkovitost ter delež rabe energije iz obnovljivih virov. S prej omenjenim standardom je natančno definirana največja dopustna toplotna prehodnost na ovoju stavbe, raven zrakotesnosti, odsotnost toplotnih mostov, največjo dovoljeno rabo primarne energije za delovanje stavbe ter letno potrebno toploto za ogrevanje, ki mora biti manjša ali enaka 15 kWh/(m2a).

Vselitev v pasivno hišo na ključ je mogoča tudi (že) v 7 mesecev od začetka gradnje in vam nudi premium bivalno ugodje z minimalnimi stroški ter maksimalno energijsko učinkovitostjo. Gradnja pasivne hiše zahteva veliko več znanja in pazljivosti pri projektiranju ter sami izvedbi. Ker pa so pasivne hiše energijsko bolj učinkovite, so posledično stroški ogrevanja in hlajenja nižji. Nakup pasivne hiše, upoštevajoč vse stroške gradnje, bivanja in vzdrževanja v prihodnosti, se vsekakor splača in na dolgi rok klasična pasivna gradnja prinaša prihranke v primerjavi s klasično gradnjo.

Pasivna hiša

Izračun pasivne hiše

Izračun pasivne hiše, ki določi oziroma preveri debelino izolacije pasivne hiše za dosego pasivnega standarda, se imenuje PHPP izračun – Passive house Planning Package. Eden izmed kriterijev, ki pasivno hišo naredi pasivno je, da se v eni uri skozi netesna mesta pri (tlačni razliki 50 Pa), ne sme zamenjati več kot 0,6 volumna zračne mase. Zrakotesnost je značilnost kakovostne izvedbe gradnje in se dokazuje z Blowerdoor testom. JUBHome hiše ob upoštevanju pravil izvedbe zagotavljajo zrakotesne stike med posameznimi sklopi brez dodatnih ukrepov in stroškov. Visoka zrakotesnost pomeni nizko nenadzorovano uhajanje zraka na prosto, kar predstavlja eno izmed ključnih lastnosti pasivne hiše.

Visoka zrakotesnost pomeni čim manj nenadzorovanega uhajanja zraka na prosto. Zrakotesnost je značilnost kakovostne izvedbe gradnje in se dokazuje z Blowerdoor testom. Za ogrevanje pasivne hiše se potrebuje zelo malo energije , kar pa posledično pomeni nižje stroške.

Pasivna hiša debelina izolacije? Vrsta izolacije? Pasivna hiša subvencija? Na vsa ta vprašanja vam lahko odgovorimo mi.

Gradnja pasivne hiše

Energijsko učinkovito prezračevanje

Tudi prezračevanje pasivne hiše na ključ podjetja JUBHome je naravnano tako, da hiša z njim ne izgublja energije, ki bi jo bilo nato potrebno nadomeščati z ogrevanjem. Pasivna hiša podjetja JUBHome se namreč zrači s pomočjo sistema, ki ga imenujemo rekuperacija. Rekuperacija se nanaša na energijsko učinkovito izmenjavo zraka v prostoru. Omogoča jo keramični izmenjevalnik toplote ali rekuperator. Ta iz prostora črpa topel odpadni zrak ter shranjuje zbrano toploto. Slednjo nato odda v hladnejšemu zunanjemu zraku, ki šele vstopa v prostor. Svež zunanji zrak se v napravi za prezračevanje tudi filtrira.

V pasivni hiši podjetja JUBHome ne bo težav s plesnijo. Plesen se najpogosteje pojavi na mestih, kjer se nahajajo toplotni mostovi, pa tudi na netesnih mestih na ovoju stavbe. Še posebej se plesen rada pojavi takrat, kadar navedeno sovpada z visokim nivojem zračne vlage, ki se kondenzira na hladnih površinah. V JUBHome pasivni hiši ni pogojev za nastanek plesni, saj je notranja površina obodnih sten topla oziroma skoraj enaka temperaturi zraka, vpliv toplotnih mostov zanemarljiv, poleg tega je nivo zračne vlage kontroliran preko prezračevanja z vračanjem toplote iz odpadnega zraka.

V podjetju JUBHome pa smo poskrbeli tudi za varčno in okolju prijazno ogrevanje pasivnih hiš. Fosilna goriva, ki so do nedavnega predstavljala poglavitni izvor energije za ogrevanje notranjih prostorov stanovanjskih hiš, smo nadomestili z obnovljivimi viri, ki jih vzamemo kar iz okolja, ki ga pri tem ne onesnažujemo. Ogrevanje pasivne hiše podjetja JUBHome se izvede s toplotno črpalko, ki deluje s pomočjo energije iz vode, zraka ali zemlje. Pri tem uporabljena električna energija povzroči manj izpustov CO2 kot enaka količina energije pridobljena z zgorevanjem fosilnih goriv. Za ogrevanje lahko uporabimo tudi sodobne kotle na lesno biomaso (polena, peleti, sekanci), ki se ravno tako smatra kot obnovljiv vir energije.