Kaj natančno pomeni, da je hiša pasivna, določa mednarodno sprejeti standard pasivne hiše, ki ga je na podlagi posebne metodologije oblikoval Institut Passivhaus iz Nemčije. Standard zajema raven udobja, energijsko učinkovitost stavbe ter delež rabe obnovljive energije. Podrobneje pa pasivni standard opisuje tudi največjo dopustno toplotno prevodnost elementov ovoja stavbe, zrakotesnost, odsotnost toplotnih mostov, najvišjo dovoljeno letno rabo primarne energije ter letno porabo energije za ogrevanje stavbe, ki mora biti pri pasivni hiši, manjša ali enaka 15 kWh/(m2a).

Prva pasivna hiša kot standard kakovostne gradnje je nastala na podlagi zelo uspešnega nemškega pilotnega projekta leta 1991, po ocenah strokovnjakov je bilo do danes v osrednji Evropi po enakem standardu zgrajenih že več kot 10.000 objektov.

Standarda pasivne hiše stavba še ne dosega, če se ob izgradnji uporablja kvalitetne konstrukcijske sklope in je v hišo vgrajeno kvalitetno zrakotesno stavbno pohištvo ter prezračevanje z rekuperacijo. Na energijsko varčnost hiše vplivajo tudi njena arhitekturna zasnova, ki naj bo čim bolj kompaktna, lokacija parcele, kjer hiša stoji (osončenost) in njena orientacija na parceli (največje steklene površine so obrnjene proti jugu).

Zaradi debelejšega in neprekinjenega toplotnega ovoja pasivne hiše, so toplotne izgube pri takšnih stavbah izjemno nizke, prav tako so nizke tudi potrebe po dodatnem ogrevanju ali ohlajanju, zato lahko prijetno in zdravo bivanje v pasivnih hišah dosežemo z bistveno manj energije, kot so jo za to potrebovale hiše, zgrajene pred desetletji. Stroški ogrevanja pasivne hiše so res nizki. Za ogrevanje pasivne hiše je najprimernejša uporaba reverzibilne toplotne črpalke, s katero lahko pasivno hišo ogrevamo, poleti pa tudi hladimo.

Gradnja novih hiš JUBHome

Pri ogrevanju pasivnih hiš so uveljavljeni ploskovni načini ogrevanja (talno, stensko, stropno gretje), pri izjemno energijsko učinkovitih stavbah pa le toplozračno ogrevanje. Radiatorji, ki so bili v preteklosti najbolj razširjeni oddajniki toplote, izginjajo iz naših bivalnih okolij.

Sama gradnja pasivne hiše zahteva pri načrtovanju in izvedbi nekoliko več znanja, predvsem pa celosten pristop. Sistem gradnje z opažnimi elementi (ICF), omogoča preprosto in hitro izgradnjo take hiše, celo v samogradnji brez predhodnih izkušenj. Kljub temu se več ljudi odloča za gradnjo pasivne hiše na ključ. Razlogov za to je več – od pomanjkanja časa, želje po čim hitrejši vselitvi ali pa prepuščanje koordinacije in organizacije različnih izvajalcev strokovno usposobljenim podjetjem.