Sistem toplotne izolacije temeljne plošče JUBHome BASE je sestavljen iz toplotnoizolacijske kadi, v katero se brez opaženja vgradi armiran beton temeljne plošče, ter iz toplotno izolirane zemljine po obodu objekta. Toplotno izolativna kad sistema JUBHome BASE vsebuje spodnje in zgornje talne elemente ter robne linijske in vogalne elemente. Slednji poleg  toplotni izolaciji služijo tudi kot nepovratni opaž roba temeljne plošče (slika 1).

Stik JUBHome BASE z opečnim sistemom gradnje

 1. FINALNA TALNA OBLOGA
 2. CEMENTNI ESTRIH
 3. EUROTHERM STIROTAL SILENT 2,2 + 2,5
 4. AB TEMELJNA PLOŠČA debeline do 30 cm
 5. JUBHome BASE ZGORNJI TALNI ELEMENT, d=8, 16 ali 22 cm
 6. JUBHome BASE ROBNI ELEMENT, d=8 cm
 7. JUBHome SPODNJI TALNI ELEMENT 8 cm
 8. PLASTOMERNA BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 0,4 cm
 9. PODLOŽNI BETON
 1. EUROTHERM EPS F-STRONG-S0
 2. HIDROZOL SUPERFLEX, SKUPNO 0,3 cm
 3. KULIRPLAST ali ZAKLJUČNI FASADNI OMET (ACRYL/SILICON/SILICON NANO)
 4. ZAŠČITNA BRADAVIČASTA MEMBRANA
 5. EUROTHERM EPS F-STRONG-S0 8 cm

Sistem JUBHome BASE je sestavljen iz talnih, robnih in vogalnih toplotnoizolacijskih elementov, tesnilnih trakov ter obodne toplotne izolacije zemljine, ki je zaradi plitkega temeljenja nujna za preprečevanje zamrzovanja tal pod obodom talne plošče. Vsi toplotno izolativni elementi so skladni s standardom SIST EN 13163:2013.

 

Sestavljanje JUBHome BASE elementov

Vse ploskve vsakega elementa se stikajo čepasto ali po sistemu pero/utor, kar zagotavlja zvezno toplotno izolacijo oziroma odsotnost običajnih toplotnih mostov. Navodila za sestavljanje izdelamo za vsak objekt posebej in jih dodamo brezplačno. Ker je potek sestavljanja– po principu »lego kock« – enostaven in hiter, omogoča ob kakovostni izvedbi prihranek časa. Točen tovarniški prirez pa prihrani naročanje viškov materiala »za rezervo« ter okoljsko prijazno gradbišče brez odpadkov.

Sestavljanje JUBHome BASE elementov

BASE-BOTTOM

BASE-BOTTOM

BASE-TOP

BASE-TOP

BASE-EDGE

BASE-EDGE

BASE-CORNER-OUT

BASE-CORNER_OUT

BASE-CORNER-IN

BASE-CORNER_IN

 

JUBHome BASE za različne konstrukcijske sisteme

 1. Stik JUBHome BASE z JUBHome WALL sistemom gradnjeJUBHome WALL sistem toplotno izolativnih armiranobetonskih sten

Robni element toplotne izolacije temeljne plošče JUBHOME BASE preide brez toplotnega mostu  neposredno v fasadni del stenskega elementa JUBHome WALL ter tako zagotavlja zvezni toplotnoizolacijski ovoj. Talna hidroizolacija je iz varjenih bitumenskih trakov in je spojena z varjeno ali  samolepilno vertikalno izolacijo podzidka.

 

 

 1. Stik JUBHome BASE z opečnim sistemom gradnjeOPEČNA GRADNJA

Ravnina zidane stene se poravna s čelom talne plošče JUBHOME BASE, debelina robnega elementa pa se prilagodi predvideni debelini toplotne izolacije fasade. Hidroizolacija in toplotna izolacija zemljine se izvede enako kot pri JUBHome WALL nadgradnji.

 

 

 

 1. Stik JUBHome BASE z montažnim nizgoenergijskim sistemom gradnjeMONTAŽNA NIZKOENERGIJSKA GRADNJA

Robni element JUBHome BASE se geometrijsko prilagodi vertikalni ravnini hidroizolacije podzidka lesenih montažnih stenskih elementov tako, da zagotavlja neprekinjen ovoj s talno hidroizolacijo. Zaradi zagotavljanja blagih prehodov hidroizolacije se robni element oblikuje v nagibih. Prostor med vertikalno hidroizolacijo podzidka in fasadno ravnino se zapolni z JUBIZOL EPS F STRONG S0 Premium ploščami. Vertikalna hidroizolacija se izvede s samolepilno ali varjeno bitumensko hidroizolacijo.

 

 1. Stik JUBHome BASE z montažnim pasivnim sistemom gradnjeMONTAŽNA PASIVNA GRADNJA

Nosilna konstrukcija montažne stene je delno zamaknjena glede na čelo talne plošče. Tudi v tem primeru se robni element JUBHome BASE v celoti prilagodi potrebnim ravninam za zagotavljanje zveznosti hidro in toplotnih izolacij.

 

 

 

 

 

Izvedba prebojev

Pri izvedbi instalacijskih prebojev skozi ovoj stavbe moramo zagotoviti popolno zrakotesnost, vodotesnost ter toplotno izolativnost. S pasom mehke toplotne izolacije med cevjo in AB ploščo omogočimo varen horizontalni premik v primeru zelo velikih horizontalnih (npr. potresnih) obremenitev.

Izvedba prebojev

 1. PLASTOMERNA BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 0,4 cm
 2. ZATEZNA CEVNA OBJEMKA
 3. MEHKA IZOLACIJA (STEKLENA VOLNA)
 4. JUBHome BASE SPODNJI TALNI ELEMENT 8 cm
 5. JUBHome BASE ZGORNJI TALNI ELEMENT 8, 16 ali 22 cm
 6. AB TEMELJNA PLOŠČA debeline do 30 cm

Toplotna izolacija zemljine

Po obodu toplotno izoliranih temeljnih plošč je zaradi temeljenja v coni zmrzovanja potrebno izvesti toplotno izolacijo zemljine. Ta preprečuje pojav ledenih leč in s tem poškodb hidroizolacije, ter izpiranje finih delcev v obdobju tajanja. Izolacijo se izvede pasovno s prosto položenimi ploščami JUBIZOL EPS F Strong Premium S0 v navedeni širini in debelini, odvisno od povprečne letne temperature zraka na lokaciji.

Karta povprečne letne temperature

Vir: ARSO

Shema izoliranja zemljine