JUBHome ROOF

Visokoizolativni EPS elementi sistema za toplotno izolacijo strehe JUBHome ROOF se med seboj povezujejo s stikom na utor in pero. Polagajo se tesno na špirovce in se sproti vijačijo, ker pomeni, da je površina strešnih elementov pohodna že med sestavljanjem toplotnoizolativnih elementov. Standardna debelina elementov za strešno izolacijo je 35 cm, kar pomeni toplotno prehodnost elementa 0,093 W/m2K (pri koeficientu toplotne prevodnosti 0,033 W/mK). V primeru potreb po boljši izolativnosti stavbe, se na JUBHome ROOF elemente s spodnje strani pričvrsti dodaten sloj toplotne izolacije.

blank