Članki

Projektantski parametri za optimizacijo energijske učinkovitosti tipske hiše JUBHome
(PDF, 1.35MB)
Toplotno izoliranje zemljine
(PDF, 1.30MB)
Temeljenje sodobnih hiš s toplotno izoliranimi temeljnimi ploščami
(PDF, 1.29MB)
Sistem za toplotno izoliranje temeljnih plošč JUBHome BASE (1. del)
(PDF, 1.72MB)
Sistem za toplotno izoliranje temeljnih plošč JUBHome BASE (2. del)
(PDF, 1.88MB)
Sistem za toplotno izoliranje temeljnih plošč JUBHome BASE (3. del)
(PDF, 2.58MB)
JUBHome BASE - Toplotna izolacija temeljnih plošč
(PDF, 2.64MB)