Detajli vgradnje

Detajli JUBHome BASE - zbir
(PDF, 3.77MB)
Detajli JUBHome BASE - DWG
(ZIP, 1.29MB)
Robni zaključek temeljne blazine BASE pri talni vlagi in poravnan podzidek
(PDF, 388.58KB)
Robni zaključek temeljne blazine BASE pri talni vlagi in zamaknjen podzidek
(PDF, 392.82KB)
Robni zaključek temeljne blazine BASE s kletno steno pri talni vodi in ravnim podzidkom
(PDF, 414.58KB)
Stik stene in temeljne plošče delno podkletenega objekta pri ogrevani kleti
(PDF, 312.85KB)
Robni zaključek temeljne blazine BASE pri talni vlagi in podzidek na porobetonskem zidu
(PDF, 316.99KB)
Robni zaključek temeljne blazine BASE pri talni vlagi in podzidek na opečnem zidu
(PDF, 425.54KB)
Robni zaključek temeljne blazine BASE pri talni vlagi in podzidek na montažni steni pasiv
(PDF, 381.21KB)
Robni zaključek temeljne blazine BASE pri talni vlagi in podzidek na montažni nizkoenergijski steni
(PDF, 336.61KB)
Robni zaključek temeljne blazine BASE s kletnim zidom iz betonskih zidakov pri talni vodi in podzidek
(PDF, 372.96KB)
Vertikalni preboj PVC cevi pri talni vlagi
(PDF, 207.05KB)