Z razvojem tehnologij gradenj in sočasnim zavedanjem nujnosti ohranjanja energijskih virov se spreminjajo in hkrati izboljšujejo bivalni pogoji v individualnih hišah. Minili so časi minimalno izoliranih zidov z majhnimi okni in netesnimi pripirami, nezaščitenih konzolnih balkonskih plošč, hiš brez talnih izolacij, visokotemperaturnih kotlov ipd. Sodobni, okoljsko zavedni trendi gradnje hiš narekujejo debelejše in zvezne toplotne izolacije, kvalitetnejša, večja in pravilno orientirana okna, zrakotesnost ovoja zgradbe in druge zahteve, ki morajo biti izpolnjene, da je uporabnikom zagotovljeno zdravo in prijetno bivalno okolje.

Koncept JUBHome hiš je zasnovan na tehnološko naprednem, doma razvitem sistemu gradnje masivnih armiranobetonskih hiš s pomočjo toplotno izolativnih opažnih oblikovnikov (angleško ICF-Insulated Concrete Form).  Material za izdelavo opažnih oblikovnikov je grafitni ekspandirani polistiren (EPS) BASFovih blagovnih znamk Neopor in Peripor, ki sta kvalitetnejši izpeljanki vsem poznanega Styropora. Nosilna armirano betonska stena ICF sistema ima plast EPS-a z obeh strani, fasadne in notranje, kar v notranjosti prostorov v hladnih dneh zagotavlja prijeten občutek, ki ga poznajo vsi, ki so se kdaj dotaknili tega materiala v hladnih dneh (slika 1). O ostalih lastnostih EPS-a je bilo že veliko povedanega lahko pa ponovimo osnovne stvari: EPS je enako zrakoprepusten kot masiven les, popolnoma inerten in v primerjavi z drugimi toplotnimi izolacijami uporabljan celo za prehransko embalažo in otroške igrače ter v primeru ognja samougasljiv.