Blizu Budimpešte smo s kolegi iz JUB Kft dobavili in pomagali naročniku postaviti prvo JUBHome ICF hišo. Temeljna plošča je izolirana z JUBHome BASE 300 8+8 cm, stene so kombinacija JUBHome WALL 300 in 390 debeline. Objekt je atrijska hiša s koto pritličja v dveh višinah. Debelina fasade se  po dolžini in po višini objekta večkrat spremeni tako, da je objekt rekorden po številu namensko oblikovanih sestavnih kosov. Izdelava posebno oblikovanih kosov za stene z namenom, da na objektu ni rezanja in odpadkov je naša konkurenčna prednost in smo s takim načinom priprave ICF elementov eni redkih Evropi.

blank

blank