V Polhovem Gradcu smo za naročnika izvedli odstranitev obstoječega objekta in pričeli z novogradnjo enostanovanjske hiše, etažnosti K+P+M. Teren na gradbeni parceli pod zgornjo cesto strmo pada zato je bilo potrebno predhodno izvesti zaščito gradbene jame.  Klet je deloma vkopana, pritličje pa bo postavljeno tako, da bo na zadnji strani v nivoju s terenom. Trenutno smo v fazi izdelave kleti.

Temeljenje objekta je na armiranobetonski temeljni plošči debeline 25cm. Plošča je izvedena na toplotnoizolacijsko kad JUBHome BASE tlačne trdnosti 400 kPa, skupne debeline 24 cm.

 Fasadne stene so iz grafitnega  JUBHome WALL 390 in 465 mm, notranje iz WALL 300 mm. Horizontalni raster vseh sten je 7,5 cm, vertikalni 36,4 cm. Beton, ki se uporablja za betoniranje vseh sten je C25/30, XC2,S4,D8, armatura S500B. Stene imajo požarno odpornost REI 120.

blank

blank