V Trebnjem so končana groba gradbena dela in vgrajeno stavbno pohištvo. Trenutno potekajo krovska in kleparska dela na ravni strehi.

blank